• Sennheiser G3 Radio Mic

 • Sennheiser G4 Radio Mic Set

 • Sennheiser SK 500 G4 Wireless Boom Transmitter Kit

 • Sennheiser SKP 100 G4 Wireless Boom Transmitter Kit

 • Sennheiser 416 P48 Kit

 • Sennheiser 416 Mic

 • Sennhesier ME66 K6 Mic,+ Pistol Grip , Power Supply and Softie

 • Rode NTG3 Shotgun Mic

 • Rode NTG2 Short Shotgun Mic

 • Director’s Listening Kit

 • Sony XLR-K1m

 • Sony XLR-K2m Kit